میدان سعادت آباد بلوار قیصرامین پور ضلع جنوب غربی پلاک ۱۲
شنبه- چهار شنبه 08:00-16:00
02122377693-4

ترانسفورماتور

بازرگانی نیرو سرمایه > ترانسفورماتور

  ترانسفورماتورهای توزیع

  • ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری
  • ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک
  • ترانسفورماتورهای خشک رزینی
  • ترانسفورماتورهای ویژه

  ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

  •  ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی
  • ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتورهای شبکه انتقال
  • ترانسفورماتورهای کمکی – زمین
  • راکتورهای موازی

  ترانسفورماتورهای خاص

  • ترانسفورماتورهای ضدحریق
  •  ترانسفورماتورهای دو و چند ولتاژ
  • ترانسفورماتورهای پست موبایل
  •  ترانسفورماتورهای کوره و یکسوساز
  • ترانسفورماتورهای شیفت فاز