میدان سعادت آباد بلوار قیصرامین پور ضلع جنوب غربی پلاک ۱۲
شنبه- چهار شنبه 08:00-16:00
02122377693-4

تدارک كالا ، تجهيزات ، مواد بطور عمده و جزئی ، ساخت و احداث و نگهداری انبار

بازرگانی نیرو سرمایه > خدمات و سرویس ها > تدارک كالا ، تجهيزات ، مواد بطور عمده و جزئی ، ساخت و احداث و نگهداری انبار

دارك كالا ، تجهيزات ، مواد بطور عمده و جزئي ، ساخت و احداث و نگهداري انبارهاي مورد نياز ، ارائه خدمات طراحي و ساختار سازماني جهت انجام فعاليت پروژه هاي مربوطه .

فعاليت شركت : تدارك و نگهداري و توزيع كالا ، تجهيزات ، مواد به طور عمده و جزئي ، ساخت و احداث و نگهداري انبارها .

برنامه آتي : تامين منابع درآمدي جديد از طريق تهيه و تدارك كالاهاي مورد نياز شركتهاي توزيع ، بهينه سازي ساختار سازماني و نيروي انساني موجود .