میدان سعادت آباد بلوار قیصرامین پور ضلع جنوب غربی پلاک ۱۲
شنبه- چهار شنبه 08:00-16:00
02122377693-4

انجام كليه فعاليت های سخت افزاری و نرم افزاری

بازرگانی نیرو سرمایه > خدمات و سرویس ها > انجام كليه فعاليت های سخت افزاری و نرم افزاری

انجام كليه فعاليت هاي سخت افزاري و نرم افزاري ، استفاده بهره برداري از بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي عامل ، توليد بسته هاي نرم افزاري ، فعاليت هاي برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزش كامپيوتر ، تهيه طرح هاي مقدماتي و تفصيلي در زمينه كاربرد كامپيوتر در بخشهاي مختلف فني مهندسي و مالي اداري .

فعاليت شركت : توليد و پشتيباني نرم افزارهاي تخصصي جامع مشتركين برق – آب و فاضلاب و گاز ، توليد و پشتيباني سيستم هاي جامع كاربردي مالي ، اداري ، فني و مهندسي ، ارائه خدمات مشاوره اي و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي مهارتي و علمي .

پشتيباني نرم افزارهاي سيستمهاي خدمات مشتركين موسوم به Billing ، سيستمهاي مالي تحت سخت افزار Main Frame ، طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت استاندارد ISO9001:2008 ، توسعه سيستم جامع خدمات مشتركين آبفا WS3 ، كاربردي نمودن فناوري Gis در سيستم خدمات مشتركين برق و آب