۰۳
دی

ترانسفورماتورهای موبایل

معمولاً حجیم‌ترین و سنگین‌ترین تجهیز نصب شده در یک پست فشار قوی ترانسفورماتور قدرت می‌باشد. بنابراین هنگامی که صحبت از یک پست موبایل به میان می‌آید، باید طراحی ویژه و تکنیک‌های تولیدی خاصی جهت کاهش وزن و ابعاد ترانسفورماتور قدرت لحاظ شود. به هر حال محدودیت‌های خاصی در تولید ترانسفورماتورهای...

اطلاعات بیشتر